Благотворительная организация Благотворительная ассоциация друзей органной музыки и искусств

Калиберда Сергей Иванович

Основная информация

Руководитель
Калиберда Сергей Иванович
Город
Адрес
Львов, ул. Моршинская, 12, к.15
Телефон
(032) 237-6713
Веб-сайт
Категория
Наука и оброзование Культура и искусство  Гуманитарные проекты Благотворительность 

Все сотрудникиСотрудники

Банковские реквизиты

Расчетный счет
2600201926646
Банк
Львівська філія ПАТ "КРЕДОБАНК"
МФО
325365
Код из ЕГРПОУ
34306519
О компании

Наряду с Ассоциацией органистов и органных мастеров Национальной Всеукраинской музыкальной спилки - профессионльным союзом, являются единственными в Украине ОБЩЕСТВЕННЫМИ организациями, которые занимаются развитием органного искусства

Миссия

Основна ціль діяльності асоціації — сприяння розвитку музичної культури України, мистецтв, відродження духовності, підтримка вільного розвитку різноманітних творчих напрямків і задумів, художніх та наукових пошуків у галузі культури та мистецтва, сприяння розкриттю творчого та громадського потенціалу членів асоціації.
Предметом діяльності асоціації є благодійна, організаційна, матеріальна, фінансова, допомога закладам, у власності яких перебувають органи, та іншим набувачам благодійної допомоги.
Основні завдання діяльності асоціації:
— сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступу всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;
— сприяння проведенню досліджень та розробок в галузі культури та мистецтва, надання допомоги у проведенні таких досліджень;
— сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, памяток історії та культури, місць поховання;
— сприяння ремонту та відновленню засобів культури та мистецтва, в тому числі таких, що мають історичну чи культурну цінність, механічної, електричної, електронної та іншої апаратури, що використовується в мистецькому процесі;
— сприяння виробництву та розповсюдженню товарів та послуг, що пропагують засади та ідеї просвіти, культури, науки, освіти;
— надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, веб, звуко та відео записуючої діяльності, інформаційної інфраструктури;
— сприяння виданню праць членів асоціації і організація власних видань і публікацій;
— здійснення заходів з увічнення пам’яті видатних діячів культури, сприяння збереженню, вивченню та ро��повсюдженню їхньої творчої спадщини,
— тощо.

Комментарии для организации
    На данный момент на этой странице нет комментариев.
Уважаемый посетитель, комментарий на портале могут оставлять только зарегистрированные пользователи и организации. Если у Вас есть аккаунт, войдите. После входа Вы сможите пользоваться всем сервисом на портале.
Сведения о регистрации
Дата регистрации организации
15 Марта 2006
№ документа
649
Наименование органа, выдавшего свидетельство
Львівське обласне управління юстиції
Населенный пункт, в котором находится регистрирующий орган
Львов
Учредители организации
частное лицо