Благотворительный фонд Місія Інтелектуальних Ініціатив

Кінько Тарас Андрійович

Основная информация

Руководитель
Кінько Тарас Андрійович
Город
Адрес
Вул.Пушкінська, 1-3/5, оф.46
Телефон
(044) 279-8624
Веб-сайт
Категория
Экология Наука и оброзование Культура и искусство  Гуманитарные проекты 

Банковские реквизиты

Расчетный счет
.
Банк
.
МФО
.
Код из ЕГРПОУ
26188395
О компании

Благодійний Фонд „Місія Інтелектуальних Ініціатив” виконує авторські проекти засновників та в окремих випадках здійснює проекти cитуативних партнерів, які не мають для цього необхідних атрибутів.

Усі проекти Фонд виконує винятково за умови наявності зовнішньої безповоротної фінансової допомоги, грантів або коштом авторів чи учасників (партнерів) проектів.

Фонд є неприбутковою недержавною організацією, заснованою фізичними особами.

Фонд є самоврядною і незалежною організацією і не підпорядковується у своїй діяльності державі.

Держава не має права втручання у діяльність Фонду.

Фонд не має права на допомогу від держави.
Фонд не несе зобов’язань перед державою.
Фонд не відповідає по зобов’язаннях держави, а держава не відповідає по зобов’язаннях Фонду.

Фонд співпрацює з державою та органами місцевого самоврядування лише на засадах, передбачених Законом.

Пожертви юридичних осіб на діяльність Фонду в розмірі до 4% від доходу перекладаються на витрати, а для фізичних осіб на суму безповоротної добровільної пожертви законом надається податковий кредит.

Фонд намагається залучати на виконання статутної діяльності фінансову та матеріальну підтримку як юридичних і фізичних осіб, так і здобувати ресурси через участь у конкурсах та іншими шляхами, передбаченими законом про благодійництво та благодійну діяльність.

Фонд спеціалізується на наукових, науково-популярних, мистецьких, освітніх, економічних, промислових та культурологічних проектах. Для виконання інших проектів, які можуть виконуватися, є все необхідне, але хронічно бракує фінансових можливостей, контактів, доброї волі людей.

Фонд не має постійної фінансової підтримки і здобуває її на засадах незалежного фандрайзингу.

На цей час Фонд не надає соціального захисту і не здійснює ніякої благодійної допомоги громадянам через відсутність коштів та організаційних і матеріальних ресурсів на благодійну діяльність соціального характеру. За появи коштів та матеріальних ресурсів така діяльність у перспективі можлива. Про готовність надавати соціальний захист Фонд повідомить на своєму веб-сайті.

Звернення окремих громадян про надання благодійної допомоги тимчасово не розглядаються.

Фонд не має найманих працівників (персоналу) і здійснює діяльність на волонтерських засадах.

За відсутності коштів на підтримку діяльності Фонду та в період перерв між виконанням проектів керівництво Фондом здійснюють засновники на безоплатних засадах.

Фонд цілковито незалежний, приватний, перебуває у колективній власності засновників, не має ніяких стосунків з жодною політичною силою, не пов’язаний ні з ким і ні з чим жодними зобов’язаннями, крім добровільних договірних, нікому не підпорядкований, крім засновників.

За відсутності власних коштів та за відсутності постійної зовнішньої фінансової підтримки ніяких проектів, які потребують фінансової підтримки, Фонд не розглядає і не фінансує, листування з цього приводу не веде і зобов’язань не бере, фінансової допомоги не надає.

Фонд здійснює свою діяльність у закритому режимі. Про свої готові проекти та про пошук спонсорів, благодійників, меценатів, жертводавців чи партнерів для виконання кожного конкретного проекту Фонд за власним рішенням оголошує у відкритих пропозиціях або адресних зверненнях, в т ому числі і на своєму веб-сайті.

Фонд не входить ні в які стосунки, що передбачають його підпорядкування.

Фонд вступає у стосунки на рівноправних партнерських засадах, але тільки за умови повного збігу поглядів та інтересів сторін. Як виняток можуть бути випадки залучення Фонду для часткового технічного супроводу партнерських проектів, за виконання яких Фонд тільки за результати власної діяльності в межах добровільно покладених на себе зобов’язань.

Інформацію про проекти, наміри та плани у відповідь на зовнішні запити, від кого б вони не надходили, Фонд надає тільки в обсязі, який сам вважає доцільним.

Для ведення переговорів стосовно виконання конкретних проектів Фонду необхідно зробити офіційне звернення з підтвердженням повноважень. Неофіційні звернення, не підтверджені повноваженнями, не розглядаються і до уваги не беруться.

Офіційні звернення надсилаються на паперових носіях або електронною поштою з наступним підтвердженням звернення направленням належним чином оформлених примірників звернень та повноважень на паперових носіях. Фонд дотримується такого ж порядку документообігу. Електронні звернення визнаються документом.

Для виконання статутних зобов’язань, підтримки діяльності та виконання проектів Фонд висловлює зацікавленість у встановленні постійних чи епізодичних стосунків з філантропами, потенційними спонсорами проектів, меценатами, благодійниками, жертводавцями, симпатиками та партнерами на прийнятних як для них, так і для Фонду умовах.

Пожертви на діяльність приймаються без обмежень.

З метою розширення діапазону діяльності Фонд зацікавлений у співпраці з міжнародними благодійними організаціями.

Миссия

У 2002 році БФ „Місія Інтелектуальних Ініціатив” підтримав видання книжки-картинки для дітей співзасновників Тараса Кінька й Мирослави Кінько „Літня загадка/Летняя загадка”. Книга-білінгва оповідає з допомогою віршованих загадок і розкішних розворотних ілюстрацій про проблеми водозбереження та водокористування на планеті Земля. Розпочинає серію „Наша Природа”.

У 2004-05 роках за рішенням експертної ради Державної програми підтримки актуальних видань було підтримано видання книги Тараса Кінька й Мирослави Кінько „Земля — планета спраги. Україна в контексті глобальної водної кризи”, що побачила світ під егідою БФ „Місія Інтелектуальних Ініціатив”. Це книга перша двотомника.

У співдружності з офісом EUREKA NIP, згодом EUREKA NPС, і ГО „Центр європейських та трансатлантичних студій” БФ „Місія Інтелектуальних Ініціатив” у 2004—2009 рр. як партнер, виконавець та співвиконавець взяв участь у проведенні шести успішних міжнародних конференцій за участі експертів ЄС, відповідальних за розробку й впровадження інноваційних програм у Європі, представників урядових структур країн ЄС та керівних органів ЄС, банкірів ЄС, повноважних послів країн — членів ЄС та США, представників NATO, Секретаріату Президента України, Кабінету міністрів України, МОН України, Міністерства економіки України, Міністерства промислової політики України, Міністерства економіки України, Інституту промислової власності, Департаменту Інтелектуальної власності України, науковців, представників ряду недержавних громадських організацій України, ЗМІ.

За результатами конференцій у співдружності з офісом EUREKA NIP, згодом EUREKA NPС, та ГО „Центр європейських та трансатлантичних студій” Благодійний фонд „Місія Інтелектуальних Ініціатив” в особі свого керівника — професійного літератора, журналіста і видавця взяв участь у підготовці та виданні таких книг, як:

- „Використання Україною досвіду європейської інтеграції Угорщини, Чеської Республіки, та Польщі, набутого у програмі EUREKA” (редакційно-видавничі послуги ФО-П Кінько Т.А, видана за підтримки Міжнародного фонду „Відродження”)

- „EUREKA” та поновлена Лісабонська стратегія в сучасних умовах розвитку ЄС. Виклики та перспективи для України” (видана ФО-П Кінько Т.А 2006, за підтримки Міжнародного фонду „Відродження”),

- „Програми та інструменти інноваційного розвитку економіки Європейського Союзу. Українські проекції” (видана ФО-П Кінько Т.А 2007р., за підтримки Міжнародного фонду „Відродження”),

- „Україна та сучасні механізми інноваційного розвитку Європейського Союзу” (видана ФО-П Кінько Т.А 2007 р., за підтримки Міжнародного фонду „Відродження”),

- „Інноваційний розвиток ЄС: сучасні тенденції та перспективи для України” (видана ФО-П Кінько Т.А 2007 р., за підтримки Фонду Генріха Бьоля),

- „Політична трансформація NATO та стратегія подальшого розширення. Виклики та перспективи для України” (видана ФО-П Кінько Т.А 2008 р., за підтримки Міжнародного фонду „Відродження”),

- „Принципи EUREKA та інших європейських програм як чинники інноваційного розвитку України” (видана ФО-П Кінько Т.А 2009 р., за підтримки МОН України).

Книги названі так, як офіційно називалися і конференції, темам яких вони присвячувалися.

Керівник БФ „Місія Інтелектуальних Ініціатив” як фаховий літератор, журналіст, видавець і популяризатор науки від імені Фонду розробив і протягом 2004-2007 рр. реалізував PR-кампанію в українських національних урядових і фінансових ЗМІ про інноваційні європейські програми.

Почасти і за результатами саме цієї PR-кампанії, здійсненої особисто керівником БФ „Місія Інтелектуальних Ініціатив”, як це засвідчено у офіційному повідомленні в урядовій газеті „Урядовий кур’єр”, у 2005 році Уряд Ю.В.Тимошенко, зреагувавши на переконливу публікацію, звернув увагу на проблему і прийняв рішення невідкладно набути повне національне членство у європейській ініціативі EUREKA, для чого Прем’єр-міністр негайно дала Уряду відповідне протокольне доручення.

Результат PR-кампанії:
- вже у червні 2005 р. Україну було прийнято на Міністерській нараді ЄС членом ініціативи EUREKA;
- 01.10.2008 р. ВРУ ратифікувала вступ України у першу в історії України європейську програму повноправним членом, що саме по собі знаменне,
- 14.10.08 р. рішення ВРУ підписав президент України.

Такий був особистий внесок БФ „Місія Інтелектуальних Ініціатив” в особі його керівника у цю історію, за лаштунками якої, очевидно, не обійшлося без участі інших впливових дійових осіб, які побажали залишатися невідомими, рухаючи справу у потрібному напрямку.

Свою місію Т.А.Кінько, як і обіцяв від імені Фонду, виконав — проведена ним особисто PR-кампанія була завершена успішно. Як він і сподівався, в Уряді Ю.В.Тимошенко газети читали, тим більше урядовий орган, публікації помітили і подали на ознайомлення Прем’єр-міністру.

Читала їх, виявляється, і сама Прем’єр-міністр. Так одна з багатьох публікацій, нарешті, досягла поставленої мети, опинившись у потрібному місці і в потрібний час у потрібної особи. Усі інші спроби простимулювати набуття Україною членства в EUREKA, до яких вдавалися протягом 6 попередніх років численні прихильники євроінтеграції, були провальними.

У 2008 році під егідою БФ „Місія Інтелектуальних Ініціатив” видана перша книга Тараса Кінька з циклу «Битвы каннибалов» — «Древнее проклятие и обретенный дар» про історію виникнення, становлення й еволюції біосоціального каннібалізму як вищої форми доісторичного каннібалізму, про видову неоднорідність людського біологічного сімейства, що складається з представників недружніх біологічних видів.

У 2009—2010 рр. за підтримки Міжнародного фонду „Відродження” у партнерстві з офісом EUREKA NPC БФ „Місія Інтелектуальних Ініціатив” виконав власний авторський проект „Україна — ЄС: спільний інноваційний простір — спільне майбутнє”.

У 2009 році у рамках проекту „Україна — ЄС: спільний інноваційний простір — спільне майбутнє”. Фонд видав три тисячі комплектів з восьми навчальних посібників кожен настінного типу загальним тиражем 24 000 прим. (виданий ФО-П Кінько Т.А 2010 р. за підтримки Міжнародного фонду „Відродження”)

У 2010 році автор і керівник проекту Кінько Т.А. свої враження від роботи у інноваційній темі і середовищі узагальнив і опублікував в авторській книзі „Україна — ЄС: спільний інноваційний простір — спільне майбутнє” (видана ФО-П Кінько Т.А. у 2010р. за підтримки Міжнародного фонду „Відродження”).

Программы
Показано 3 из 3
Комментарии для организации
    На данный момент на этой странице нет комментариев.
Уважаемый посетитель, комментарий на портале могут оставлять только зарегистрированные пользователи и организации. Если у Вас есть аккаунт, войдите. После входа Вы сможите пользоваться всем сервисом на портале.
Сведения о регистрации
Дата регистрации организации
22 Марта 2002
№ документа
.
Наименование органа, выдавшего свидетельство
.
Населенный пункт, в котором находится регистрирующий орган
Київ
Учредители организации
Кінько Тарас Андрійович
Задать вопрос модератору
Здесь можно написать письмо модератору
Ваше имя
Ваш email
Текст